Name: Raquela Abdilla
Age:   15
Title:  Lil Ommi

L- omm hija ferm importanti fil- ħajja tal- bniedem.

Sa mill- ewwel ġurnata hi tipprova tkun mudell.

Qalbha tiftaħ biex tħobbok kif int u,

taprezzak bħalha tagħha l- bint.

 

B’ paċenzja kbira, attenta għall- ewwel kelma u l- ewwel passi.

Bi qsim il- qalb taraha ixxejjirlek, qabel dħalt għall- ewwel darba fil- klassi.

Tixtieqlek l- akbar ġid,

U tiegħek dejjem iżomm l- id.

 

Dejjem hemm tkun tistenniek,

Biex titgħallem u tistudja hi twissik.

Biex tieħu l- edukazzjoni bl- akbar serjetà,

Tiġi taqralek storja qabel torqod b’ sens ta’ responsabbiltà.

 

Ommok, għalik hi kollox!

Meta jkollok bżonn, tgħinek.

Meta jkollok id- dwejjaq, tferrħek.

Tħobbok kif int,

Tgħinek tikber u tiżvilluppa karattru sod,

Magħha tibni relazzjoni qawwijja ta’ mħabba bilmod.

 

Issir tafdak b’ għajnejha magħluqin,

u inti tirrispettha bla ebda kejl jew użin.

Tħobbha dejjem imħabba tal- ġenn

Għax mill- ewwel ġurnata fiha tkun sibt għajnuna u kenn.

 

 

Tagħmel x’ tagħmel, tħobbok ħafna.

Ma timmaġinax kemm.

Wara kollox id- demm qatt ma jsir semm!

 

Nirringrazzja lill- ommi ta’ kull ma tagħmel għalija illum,

U kemm għad trid tagħmel fil- ġejjien,

Għax mingħajr l- imħabba tagħha jien illum żgur ma kontx inkun dak li jien!