Name: Elena Talya Zarb
Age:   8
Title:  Lil Ħija

Grazzi lilek Zelenio ħija,

Mingħajrek nimtela’ kollni tbatija.

Zel, jien tiegħek ħabiba,

Nixtieq nirringrazzjak f’din il-kitba.

Qalbi tħabbat sitta sitta

Meta mħabbitna ma tkunx dritta.

 

Zelen, xejn ma jifridna,

Xejn, xejn, xejn, minn l-ebda dinja.

Grazzi Zelenio.

Ħajti m’hix kompluta mingħajrek.