Name: Thomas Caruana
Age:   13
Title:  Is-Serqa Spazjali

Kienet ġurnata xitwija, b’bard ixoqq il-għadam. Ix-xita kienet nieżla bla heda, tfaqqa’ mal-ħġieġ bla waqfien. Is-sema kien qed jixgħel ma’ kull berqa, u jien tgeddist aktar taħt il-friex sħun tas-sodda tiegħi.

F’ daqqa waħda dawl qawwi mela kamarti b’dija qawwija. Stennejt it-tkarwita tar- ragħad imma din ma waslet qatt. Wara ftit ħriġt mis-sodda u għaddejt inkiss inkiss sat- tieqa sabiex ma nqajjimx lil ħija li kien rieqed fis-sodda ta’ maġenbi. Xħin ittawwalt lejn wara tal-ġnien, ħdejn il-bir rajt ħaġa stramba li mhux soltu tkun hemm. Rajt ħaġa tonda tleqq u tlellex, bil-ħġieġ kollha mdellkin, kulur il-fidda. Jien ma kontx ċert jekk kontx qed noħlom imqajjem. Meta teptipt għajnejja ma bqajtx naraha hemm. Għalhekk ġrejtha sas-sodda u tgħattejt minn fuq s’isfel. Jien għafast għajnejja flimkien biex
nipprova norqod. Qalbi bdiet tħabbat sitta sitta. Qabel ma saddejt widnejja mill-ħsejjes kollha li bdejt nisma’ smajt il-bieb jinfetaħ bil-mod. Ħassejtni ninqata’ mill-art. F’ daqqa waħda bdejt inħoss il-friex kiesaħ u għasra qisni mort barra. Iżda ma domtx ma erġajt mort għas-sħana. Ftaħt għajnejja għall-kurżità biex nara x’ kien hemm madwari. 

 

Sibt ruħi ntir ġo kaxxa żgħira. Xħin ħarist faċċata tiegħi lmaħt żewġ aljeni b’ ġilda vjola, b’ħames għajnejn, ħalq kbir u b’sinna waħda. Kellhom ukoll tliet idejn twal u par saqajn. Meta ndunaw li kont imqajjem qaluli li isimhom kien Bliblu u Żliblu. Qaluli li huma ddeċidew li jagħżlu lili peress li xtaqu jesperimentaw fuqi sabiex isiru jafu aktar fur in-nies tad-dinja. Xħin qaluli hekk jien inkwetajt għax ma kontx naf x’kien se jsir minni. Huma rawni inkwetat u dlonk qaluli li ġurnata fuq Gżambarinu tiġi erba’ minuti fuq id-dinja. Lili qabduni u raqqduni għax kont qed inparla wisq u xħin qomt sibt ruħi

ġo gaġġa kbira mdendla mas-saqaf. Ftit ħin wara bdejt nisma’ għajjat ta’ paniku li l- ħxejjex tagħhom bdew jittieklu minn xi insetti li qatt ma raw. Qamet konfużjoni sħiħa! Bdejt naħseb ftit kif stajt noħroġ u nsolvilhom il-problema. Malajr għajjatt lil wieħed mill- aljeni li kien għassa u infurmajtu li jien kont kapaċi nsolvi l-problema kbira li kellhom. Dan il-gwardjan ma ħasibiex darbtejn u f’kemm trodd salib niżżilni u ħadni fejn kien hemm l-insetti. Il-post kien mimli daqs bajda b’aljeni inkwetati u s-siġar kienu miżgħuda b’insetti. Ħarist lejn dawn l-insetti fid-dettall u malajr intbaħt li dawn kienu nemus li jiekol li-frott. Iddeffist qalb il-konfużjoni u spjegajtilhom li dawn kienu insetti mid-dinja tiegħi u kulma kellhom jagħmlu kien li jerġgħu jwassluni d-dar biex inġib bexx apposta li missieri kien iżomm ġo kamra fil-ġnien.


Meta solvew il-problema dawn l-aljeni bdew iqisuni bħala l-eroj tagħhom u għalhekk għamilna ftehim. Wara dan kollu l-aljeni wassluni l-art minn fejn serquni qabel. Xegħlu l-magni u l-vettura spazjali rajtha tisparixxi fid-dalma tal-lejl.

  • Instagram
  • Black Facebook Icon