Name: Jade Borg
Age:   11
Title:  In-Nanniet

Persuni importanti għalija

Żgur mhux forsi n-nanniet,

Għandi mħabba kbira lejhom

Spiss nitfagħlhom xi bewsiet

 

In-nannu jħobb isaqqi u

In-nanna tħobb ħafna tħit,

Kultant imorru passiġġata,

Dejjem jimxu id f`id

 

U xi ngħidu għall-ikel tagħhom,

Kemm hu tajjeb, x`waħda din!

Ikollu riħa taqsamlek qalbek,

Dejjem isajru ikel bnin

 

Vera ninsab grata għax għandi

Żewġ nanniet ħelwin,

Kburija bin-nanniet tiegħi

Dejjem jibqgħu f`qalbi miegħi!