Name: Kyle Attard
Age:   14
Title:  Il- Perspettiva Tal- Gratitudni

Jien lejn it- tobba ul- infermiera ninsab grat,

Flimkien jitqabbdu ma virus bil- mewt armat,

Wieħed lid- dinja qatt bħalu ma kienet rat,                                                          

Qalbiena, jiddefendu d- dinja li ġewwa drat,

 

Ninsab grat lejn ommi mara twajba u ħanina,

Li f’ dan iż- żmien mitlufa thedda fil- kċina,

Waqt li twenissni, issajjar ikla tajba u bnina,

Tissokta ttenni li l- missier qatt m’ hu ser jinsina,

 

Nuri gratitudni ukoll lejn il- forzi armati us- suldati,

Lil dawn, id- dinja żgur premju għanda tagħti,

Dawn minflok bl- armi, bit- temperaturi saru armati,

Jekk tinqabad minnhom l- isptar tmur minflok fil- qrati,

 

 

Ninsab grat lejn dawk kollha vulnerabbli u anzjani,

Li jaraw bis il- familjari ul- għeżież minn wara l- persjani,

Waqt li jisimaw fuq il- faqar u tbatija kbira tal- Afrikani,

Fuq iż- żmien traġiku li għaddejjin minnu t- Taljani,

 

Jien żgur grat lejn dawn in- nies kollha li semmejt,

Tgħid dawn l- eroj ta’ żmiena jiena staqsejt,

Tgħid ftit żmien ieħor lil dawn ser inkun nsejt,

Le, qatt lil dawn minn ħsibijieti mu ħa nkun ħallejt,