Name: Lara Giordmaina
Age:   11
Title:  Ic-Caqgha

Kieku kelli ċaqgħa ċaqgħa

Nimla vażett ċkejken tal-ħġieġ,

Npoġġi waħda wara l-oħra, Dan żgur jimtela minnufih.

 

Kieku iċ-ċagħaq kienu il-Grazzi

Li jien ngħid meta jkun hemm bżonn,

Tgħid il-vażett kieku jimtela?

Jew jibqa’ vojt sal-aħħar dlonk?

 

Għax minn filgħodu sa filgħaxija

Ikun hemm ħafn’okkażjonijiet

Fejn jien ngħid Grazzi minn qiegħ qalbi

Lill-qraba, l-ħbieb u liz-zijiet.

 

Grazzi ‘l-għalliema u lill-ħaddiema,

Lill-ġenituri u wkoll lil ħuti.

Kull darba li jien ngħid din il-kelma

Nkun qed noħroġ ċaqgħa minn buti.

 

U npoġġiha ġol-vażett ċkejken

Bit-tabella GRATITUDNI.

Nferraħ lil min ikun għeni

W tiegħi japprezza l-attitudni.