Name: Lisa Giordmaina
Age:   8
Title:  GRATITUDNI

GRAZZI HI KELMA LI NGĦIDU, SABIEX NURU APPREZZAMENT.

RADD TA’ ĦAJR MILL-QIEGĦ TA’ QALBNA

AĦNA GĦANDNA NAGĦTU KONTINWAMENT.

TLIET KELMIET: GRAZZI MINN QALBI

IRRID NIPPROVA MA NINSIEX.

TRID TIPPROVA TAGĦMEL BĦALI

U LILL-PROXXMU TAGĦTIH ĠIEĦ.

DAWN IL-KLIEM HUMA BĦAL ĠAWHRA.

NITFA ŻGĦIRA ‘MMA PREZZJUŻA.

INTI IPPROVA AGĦMEL BĦALI MA’ KULL PERSUNA ĠENERUŻA.