Name: Yasmin Vassallo
Age:   16
Title:  Dan Il-Kliem

“Nawguralek
it-tarbija b’saħħitha.” Hekk
nieħdu pjaċir nisimgħu.
 

Iżda min jaf din il-ħajja
ġdida xis-sarraf.
 

Jekk tikber u ssir
qattiel, kont tkun trid
tisma’ dan il-kliem?
 

Jekk qas ħjiel ta’
gratitudni ma turi,
x’jiġri umbad?
 

L-omm is-seftura
u l-missier il-bank,
fejna l-gratitudni
tat-tarbija ċkejkna
li saret tfajla ftit
sekondi ilu?
 

X’jiġri jekk
t-tarbija ċkejkna
li għandek f’idejk
ma tkun xejn
milli ħsibt int?

X’jiġri mill-gratitudni
tiegħek, lejn it-tarbija
ċkejkna li int tajtha ħajja?
 

Fejna din il-gratitudni
li kulħadd jsemmi?
Min jaf...